Testnevelés munkaközösség

Munkaközösségvezető: Benkőné Szepesi Eszter

Tagok:

 1. Bartucz-Baranyai Éva tanító, testnevelés szak, gyógytestnevelés szakvizsga
 2. Benkőné Szepesi Eszter tanító, testnevelés szak
 3. Borbála Katalin, tanító, drámapedagógus
 4. Deli Andrásné testnevelés-matematika szakos tanár, úszás sportedző, táncpedagógus (néptánc szakirány)
 5. Dászkál Dóra, tanító, néptánc oktató
 6. Földiné Gátfalvi Zsófia tanító, mozgásfejlesztő pedagógus
 7. Horváth Györgyi, tanító
 8. Horváthné Homonnai Gariella tanító, drámapedagógus
 9. Kellnerné Géczy Ágnes tanító, testnevelés szak
 10. Meggyes Péter testnevelő tanár, sportoktató, Hunwa instruktor, 
 11. Murinkó Orsolya testnevelő tanár, verseny aerobik edző
 12. Nagyné Szöllösi Márta rekreációs sportoktató
 13. Parlaginé Birizdó Ivett tanító
 14. Tornai Vajda Zsófia tanító
 15. Tóth Zoltán, tanító, drámapedagógus, néptánc oktató 

Céljaink, feladataink:

 1. Egészségtusatosság kialakítása, egészséges életmódra nevelés, a sport jelentőségének megértetése.
 2. Viselkedéskultúra javítása:
 • közös követelmények egységes betartása (öltözők, felmentések, értékelés, utcai vonulás, tanórák rendje)ű

            3. Hátrányos helyzet csökkentése:

 • lehetőség biztosítása felzárkóztatásra
 • differenciált óravezetés úszás órán 2 csoportban
 • differenciált óravezetés a tanórákon lehetőség szerint

            4. Tehetséggondozás:

 • tehetségek felismerése
 • megfelelő szakkörbe, sportkörbe, egyesületbe irányítása

            5. Test és lélek harmonikus fejlesztése - nevelés, példamutatás (folyamatos)

 • higiéniás szokások kialakítása 
 • testnevelés felszerelés használata, kézmosás,
 • mosakodás, toalett használat /

            6. öltözőfelelősök kijelölése

            7. Mindennapos testnevelés

            8. Úszásoktatás 1-2-3-4. évfolyamon sportiskolai képzésben (10 foglalkozás/év 20 tanóra)

            9. Korcsolyaoktatás 1-2-3-4. évfolyamon sportiskolai képzésben (10 foglalkozás/év 20 tanóra)

            10. Tenisz 1. évfolyamoknak páratlan hét csüt. 1.,2.,3. órában (kb. 18 foglalkozás/év)

            11. Versenyeztetés - tehetséges gyermekek kiválasztása, átirányítása

 • versenyeken való részvétel megszervezése
 • versenyekre történő nevezések időben

            12. Jellem fejlesztése - kitartásra, küzdeni akarásra nevelés (tanórákon, versenyeken, minden szituációban)

 • a tanulók edzettségének, teherbíró képességének fejlesztése

            13. Testnevelés órák rendje, fegyelme - minden testnevelést tartó pedagógus feladata

            14. Iskola szintű sporttevékenység - Bekapcsolódás a városi, területi, országos versenyekbe

            15. Példaképmutatás 

 • Környékbeli sportedzők meghívása tanórákra
 • Híres sportolóink meghívása, bemutatása

Szervezeti kultúra fejlesztése:

 • A testnevelés szakmai munkaközösség munkájának tartalmi szélesítése.
 • Munkaközösségek közötti és munkaközösségen belüli tapasztalatcsere
 • Módszertani kultúra átadása munkaközösségen belül / óralátogatások, bemutató órák, szakmai munkaközösségi megbeszélések alkalmával /

Intézményi műkösdést segítő tevékenység:

 • Pályázati rendszer (Pályázatok figyelése, elkészítése)
 • versenyeztetés rendszere (Versenyfelhívások figyelése, nevezések intézése)
 • diákolimpiai versenyeztetés (Nevezések figyelése, nevezések intézése)

Mérések rendje:

 • NETFIT mérések elvégzése a kijelölt időszakban.
 • A méréssel kapcsolatos információk tanulmányozása, megbeszélése. A mérések konkrét végrehajtása.
 • A mérési tapasztalatok, eredmények összegzése, kiértékelése. Megállapítások levonás, jövőbeni célok kitűzése a mérési eredmények alapján.