Humán munkaközösség

Munkaközösségvezető: Bogdánné Kristály Mónika

Tagjai a  felső tagozaton idegen nyelvet, magyart, történelmet valamint művészeti tantárgyakat tanító kollégák
Céljaink, feladataink:
 1. Az iskolai nevelés mindenkori feladata egyre nagyobb kihívást jelent nekünk tanároknak: az esélyegyenlőség biztosítása
 2. Sokszor érezzük, milyen nehéz feladat ez, de iskolánk megtalálta és eredményesen alkalmazza azokat a tevékenységi formákat, amelyekkel a lemaradó illetve a tehetséges diákokat segíteni tudjuk. Ilyen lehetőség 5. osztályban a tanulóknak képesség szerinti bontásban tanított matematikai rutin ill. szövegértés-szövegalkotás, 5. osztályban a tanulásmódszertan, előkészítők tartása 7. és 8. osztályban, szakkörök, korrepetálások.
 3. A mai modern oktatás feladata és célkitűzése a kompetenciák fejlesztése különböző területeken. Munkaközösségünk elsősorban a szövegértés-szövegalkotás, a digitális és szociális kompetenciák fejlesztése terén tehet sokat. Folyamatosan munkálkodunk azon, hogy felkészítsük a gyerekeket a 6. és 8. osztályos országos mérésre, illetve az 5. és 7. évfolyamnál házi mérést csinálunk. Igyekszünk megtanítani gyerekeinket az internet helyes használatára, illetve az internetről feléjük áradó információrengetegben való eligazodásra. A szociális kompetenciát a tanulás-tanítás folyamatában alkalmazott változatos módszerek megismertetésével, a csapatban való munkálkodás megkedveltetésével tudjuk fejleszteni.
 4. Fontosnak tartjuk az önművelés, a műveltségszerzés iránti igény felkeltését, ill. fenntartását. Ez a dolog azért is nagyon fontos, mert mindnyájunk tapasztalata, hogy egyre nehezebb és nagyobb erőfeszítést igényel a gyerekek motiválása
 5. Tudjuk, hogy a művészeteknek milyen nagy hatása van a személyiség fejlődésére, kibontakozására. Valljuk, hogy szociálisan érzékenyebb, lelkileg gazdagabb lesz az, aki valamilyen művészeti tevékenységet aktívan művel, vagy passzív befogadója annak. Ezért is kínálunk gazdag lehetőséget az egyes művészeti ágak művelésére: néptánc, színjátszás, énekkar, vers- és prózamondás…
 6. Évről-évre célul tűzzük ki, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a gyerekek írásbeli munkájának külalakjára, hiszen a kézírás személyiségünk része, tükrözi a munkához való hozzáállásunkat. Az igényes munka, rendezett környezet igényessé teszi a személyiségünket is. Az alsó tagozaton szép hagyománya van a füzetszépségversenynek. Megállapodásunk szerin t a felsőben is havonta legalább egyszer ellenőrizzük, értékeljük a gyerekek füzetét.
 7. Azt gondolom, nemcsak munkaközösségünk, hanem az egész iskola is célul tűzhetné ki, hogy minden gyermek találja meg azt a területet, amelyben a legjobb, legsikeresebb, erősítsük meg ebben, és segítsük hozzá, hogy pályaválasztásában olyan irányban induljon el, hogy az életben ezen a területen tudjon munkálkodni, hiszen ez számára és a társadalom számára is a legjobb lenne.

Napi munkánk során szem előtt tartatandó feladatok:

 1. Úgy tervezzük, hogy évi 3 alkalommal tartunk munkaközösségi foglalkozást: év elején, félévkor, év végén
 2. Ismerjük meg és készüljünk az új pedagógus minősítési rendszerre
 3. Törekedjünk minél több e-tananyag készítésére
 4. Kísérjük figyelemmel és segítsük új kollégáink beilleszkedését a tantestületbe
 5. Rendszeresen konzultáljunk a kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos tapasztalatainkról, ezzel is segítve a bírálásra felkért kollégáink munkáját

Eseménynaptár:

Hónap Program
Szeptember Szaktantermek  dekorálása
Alakuló munkaközösségi értekezlet
Levelezős versenyek beindítása
Olvasó Város Program indítása
kiállítás megnyitó
Dunakeszi Feszt
előkészítő tanfolyamok indulása
Bolyai magyar verseny nevezés
Október Nemzeti gyásznap megemlékezés
30 éves névfelvételi programsorozat
56-os megemlékezés
Múzeumok őszi tárlata, múzeumi órák
November Országos Bolyai Magyar Csapatverseny
Feladatlapok javítása
Városi Helytörténeti Vetélkedő
Fóti Ősz versmondó verseny
Márton napi felvonulás
Kiállítás megnyitó
Gérecz Attila vers- és prózasmondó, versillusztráció verseny
December Mikulás buli
Dolgozói Mikulás
Városi Advent
Január Jótékonysági bál előkészítése
Központi írásbeli felvételi vizsgák
Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
Félév zárás
Munkaközösségi értekezlet
Február Felsős karnevál
Jótékonysági bál
Édes anyanyelvünk országos tanulmányi verseny iskolai fordulója
7. évfolyamos felvételi előkészítők indítása
Megemlékezése a kommunizmus áldozatairól ünnepség
Kiállítás megnyitó
Kukucska
Március Szép magyar beszéd verseny területi forduló
Március 15. ünnepség
Előző évi kompetencia mérés értékelése
Kőrösi napok
Április Kőrösi Gála
Városi Néprajzos Vetélkedő
Édes Anyanyelvünk Verseny megyei forduló
Kiállítás megnyitó
Május Határtalanul osztálykirándulás
Országos kompetencia mérés
Ballagás előkészítése
Tanulmányi kirándulások
Június Sóskút fesztivál
Nemzeti Összetartozás Napja ünnepség
Munkaközösségi záró értekezlet
Ballagás előkészítése
Leltározás
Tanévzáró értekezlet