Osztályfőnöki munkaközösség

Munkaközösségvezető: Gál Erzsébet

Tagok: (felsős osztályfőnökök és osztályfőnök helyettesek)


Céljaink, feladataink:
  1. Visszaállítanánk a régi szülői értekezleteken már bevált módszert. Az osztályfőnökök ejtenének pár szót az aktuális életkori sajátosságokról, várható problémákról, változásokról s a kezelési lehetőségekről. Aktuális nevelési témák is felvethetőek, sémák nélkül. Ajánlott a pozitívumok kiemelése, a vidám szituációk felelevenítése, mely bizalmat kelt, s a további kommunikációt, a közös igazodási pontok elfogadását segíti.
  2. Szeretnénk alkalmat szánni arra, hogy a gyermekvédelemben nagy tapasztalatokra szert tett kollégánk gyakorlati tanácsokkal lássa el munkaközösségünk, esetleg tantestületünk tagjait is általános, illetve konkrét esetekben is.
  3. Számítunk az iskolapszichológus szakértelmére, kértük a pszihodráma eszközeinek, lehetőségeinek bemutatására, ismertetésére az érdeklődő kollégák számára.
  4. Éves feladatok:
  • 3 alkalom/év munkaközösségi megbeszélés (a legközelebbi november vége, december eleje
  • helyzetelemzés, szociometria és kiértékelése
  • belső továbbképzés szervezése
  • DIFER mérés elvégzése
  • sajtófigyelés, könyvajánló
  • szülői értekezletek