Reál munkaközösség

Munkaközösségvezető: Ipacs Gábor

Tagok:

Céljaink, feladataink:

  1. Ebben a tanévben szeretnénk a szakmai munkát középpontba állítani, fel kell készülnünk a tanfelügyeleti rendszerre. Elhatároztuk, hogy igyekszünk egymástól tanulni, módszereket, ötleteket ellesni. Legalább 4 óralátogatást mindenkinek meg kell valósítania az év folyamán.
  2. Fontos, hogy az egy évfolyamon tanítók összehangolják tanmeneteiket, egységes témazáró dolgozatokat írassanak, azonos pontozási elvekkel. Továbbra is nagy figyelmet fordítunk a házi feladatokra és a felszerelés hiányokra.
  3. Törekednünk kell a Mozanapló precíz vezetésére. A haladási naplóba beírtaknak közel egyezniük kell a tanmenettel, a lemaradást indokolni kell. A heti 1-2 órás tantárgyaknál minimum havi 1 osztályzatnak, a heti 4 órás tantárgyaknál minimum havi 2 jegynek kell lennie az osztályozó naplóban, amelynek egyeznie kell a tanulók papír ellenőrző könyvével.
  4. Különös figyelmet kell fordítanunk továbbra is a tanulási, magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulóink fejlesztésére, felzárkóztatására, differenciált foglalkoztatással, számonkéréssel.
  5. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítanunk a kompetenciák fejlesztésére minden tanórán a tananyag feldolgozásakor, gyakorláskor és számonkéréskor egyaránt. A különböző munkafüzetek segítik ezt a munkánkat, sajnos néhány tárgyból erről le kellett mondanunk.
  6. Az Országos kompetenciamérés eredményei javulást mutatnak, de alaposabb elemzés után felhívják a figyelmet a gyenge pontokra, erősítendő területekre, esetleg romló tendenciákra. 
  7. Ösztönözzük egymást elektronikus tananyagok készítésére és feltöltésére a honlapunkra.