Emlékfáink

A hagyományossá vált faültetésre a 2004/2005-ös tanévben került sor első alkalommal, amikor A Nemzeti Évfordulók Titkársága Balassi Bálint emlékévvé nyilvánította a 2004-es esztendőt. Az ötlet Planicska Szilvia tanárnőjé, amit azóta többen követtek.Nemzeti vagy iskolai évfordulóink alkalmával ültetünk fákat az iskola nyugati frontja melletti szabad területen, vagy iskolánk udvarán. A facsemeték kiválasztásánál igyekszünk megkeresni nemzeti nagyjaink érzelmi viszonyulását, vagy életművük kapcsolódó elemeit az elültetendő fával. Így József Attila fája természetesen vadalmafa, Erkel Ferenc fája mezei juhar...

 

Kedves szokása kis elsőseinknek, hogy egy-egy tuját ajándékoznak az iskolának, amit az iskolaudvaron ültetnek el, az elsősök napja lezárásaként. Mára egy teljes tujasor alakult ki a sportpálya előtti kerítés északi oldala mentén.

Szomorú veszteségre emlékeztet benünket a Ruzics Peti emlékfa. Osztályfőnöke, Csörsz Sándorné ültette és emlékkövet állíttatott a tragikus hirtelenséggel elhúnyt kis tanítványa emlékére. Ez a fa az alsós udvar sarkában ad árnyékot a kisdiákoknak.