Kőrösi Baráti Kör

"Vegyetek példát hazánk nagyjai
és gazdagai
egy árva fiún, és legyetek hű
magyarok
nem puszta szóval, áldozati
készséggel és
nem olcsó fitogtatással!"
Gróf Széchenyi István
 
1983 októberében a budapesti Akácvirág utcai általános Iskola diákjai versenyfelhívást intéztek az ország általános iskoláihoz. E verseny célja Kőrösi Csoma Sándor életének alaposabb megismerése volt, a nagy székely-magyar tudós születésének 200. évfordulójának alkalmából. A házi fordulót három hatodik osztályos tanuló, Barna Krisztián, Novák István és Szathmári A. Gergely nyerte. Ők nyerték a Pest megyei versenyt is, majd az országos fordulón 5. helyezést értek el. (Csak 8. osztályosok előzték meg őket.) A bicentenáriumi verseny, tanulóink eredményei sokak figyelmét felkeltették az iskolában. Így a korábbi elképzelés, miszerint iskolánk viselje nagy tudós, művész nevét megvalósulni látszott. A névfelvételre 1984. szeptember 29-én került sor. Ekkor alakult meg a Kőrösi Csoma Sándor Diák Baráti Kör is, melynek célja a névadó életének, munkásságának minél mélyebb megismerése, s a szerzett ismeretek terjesztése. Mindezek mellett felvállalja a hagyományőrzés, a múlt nagyjainak tiszteletét és az iskolához való szorosabb kötődés szép gondolatát. Sokszor tart nyílt foglalkozást, mellyel mindennapjainkat színesíti. A baráti kör munkáját Kollár Albin címzetes igazgató, napjainkban pedig Szlobodnyikné Sas Ilona intézményvezető-helyettes, s demokratikusan választott diákelnökö irányítják. A baráti kör első elnöke Szathmáry A. Gergely volt. A szakkör vendégei voltak többek között: Bernard Le Calloc'h professzor, Püspöki Nagy Péter, Csetri Elek - Kőrösi kutatók, történészek. A diákok rendszeresen ellátogatnak az Érdi Földrajzi Múzeumba, az MTA Keleti Gyűjteményébe, és távolabbi tudós központokba, mint Debrecen vagy Esztergom. A szakkör tagjai változatos előadásokat tartanak Kőrösi Csona göttingeni éveiről, a csángók történetéről, Bethlen Gábor életéről, stb. Minden év áprilisában - a Kőrösi Napokhoz kapcsolódva -  egész napos pontszerző túrát szerveznek a pilisi Kőrösi Csoma emlékműhöz. Jelmondatuknak a fenti Széchenyi idézetet választották. Az arra érdemes diákelnököt a ballagás alkalmából a Névadó emlékének ápolása éremmel tünteti ki a nevelőtestület.