id. Csákó József

Csákó József 1923-ban született az egyesült államokbeli Carrollwille-ben.  Szülei az 1920-as évek elején vándoroltak ki az Újvilágba jobb élet reményében, édesapja gyári munkásként tudott elhelyezkedni. Hat év után a család visszaköltözött a felvidéki Szomotorra és 40 hold földön kezdett el gazdálkodni. Heten voltak testvérek, három fiú és négy lány. József iskoláit a szomotori elemiben végezte, majd a középiskolát Kassán a Magyar Reálgimnáziumban kezdte. Tanulmányait végül Sátoraljaújhelyen, a Piarista Gimnáziumban fejezte be, miután 1938-ban az elsõ bécsi döntés visszacsatolta Szomotort Magyarországhoz, Kassát pedig Szlovákiában hagyta. Népiskolai tanítói oklevelét 1944. április 18-án szerezte Sárospatakon, késõbb tovább képezte magát, és 1953. július 29-én az egri pedagógiai főiskolán matematika és fizika szakos tanári oklevelet szerzett.
Első munkahelye a család lakhelyén, Szomotoron volt megválasztott községi tanítóként 1944 szeptemberétõl 1946 februárjáig. Innen a csehszlovák hatóságok több magyar kollégájával egyetemben elbocsátották. Csak a Szudéta-vidéken, a kitelepített németek helyén kaphattak munkát. Itt egy As nevű településen dolgozott 1946 augusztusától 1947 májusáig, mint gyári munkás. Csákó József a méltatlan körülmények miatt 1947 augusztusában feleségével Magyarországra menekült, szüleikkel ezután hét évig nem találkozhattak, amit a család nagyon nehezen élt meg. Még ebben a hónapban Tiszakarádon tanítói állást kapott. Itt 1951 szeptemberéig tanított, majd saját kérelmére Tiszacsermelyre helyezték át, ahol pedagóguslakást is kapott. 1962 júliusában a család Aszódra költözött, és Csákó József a Munkaügyi Minisztérium 200. Sz. Ipari Tanintézetében kezdett dolgozni, hogy közelebb kerüljenek a fővároshoz gyermekeik továbbtanulása miatt. Aszódon azonban csak egy évig maradtak. 1963 és 1965 között Felsőgödön tanított, majd 1965-ben a család Dunakeszire költözött. Csákó József az 1. számú Általános Iskolában dolgozott, 1965-től 1974-ig, majd átkerült a 3. Sz. Általános Iskolába (1974–1978), végül a város 4. Számú Általános Iskolájában fejezte be pályafutását (1978–1983). Három fia született: György, József és László. Mindannyian diplomások. Csákó József 1994-ben hunyt el. Halála után egykori munkahelyén, a mai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolában tantermet neveztek el róla.
(Forrás:Dunakeszi arcképcsarnok)