Felső tagozat

     
1. Dr. Bagi Éva Eszter biológia-angol-életvitel szakos tanár
2. Benkovics Éva fejlesztő pedagógus
3. Bogdánné Kristály Mónika magyar-történelem szakos tanár
4. Borvendégh Áhim testnevelő tanár
5. Csákó Józsefné matematika szakos tanár
6. Deli Andrásné matematika-testnevelés szakos tanár
7. Gál Erzsébet történelem szakos tanár
8. Harcsárné Rozgonyi Enikő matematika-fizika-informatika szakos tanár
9. Ipacs Gábor földrajz-rajz-informatika szakos tanár
10. Jedlicané Borsos Magdolna matematika-angol szakos tanár
11. Kármán Éva angol nyelvtanár
12. Kaszáné Szekeres Erika történelem-rajz szakos tanár
13. Kárpáti Zoltánné történelem-földrajz szakos tanár
14. Kocsis Piroska magyar szakos tanár
15. Kulcsár-Darula Éva angol nyelvtanár
16. Maglai Andrea magyar-történelem szakos tanár
17. Meggyes Péter testnevelő tanár
18. Mile Jánosné matematika-technika szakos tanár
19. Murinkó Orsolya testnevelő tanár (GYED)
20. Nagyné Szöllösi Márta angol szakos tanár, táncpedagógus
21. Pehrné Bencze Edit tanító, matematika területen
22. Péter Ágnes angol nyelvtanár
23. Szalárdy József Attila magyar-történelem szakos tanár, karvezető
24. Szép László mérnök-informatikus
25. Szlobodnyikné Sas Ilona biológia-földrajz-informatika szakos tanár
26. Tallérné Szabó Krisztina tanító, angol-német szakos tanár
27. Varga Attiláné szociálpedagógus, tanulószoba vezető
28. Vásárhelyi Mónika angol szakos tanár, hittan tanár, fejlesztő pedagógus
29. Mátyásiné Turtóczki Anett (GYES) tanító, biológia szakos tanár
tanító, angol-német szakos tanár

 

Dr. Bagi Éva Eszter angol-biológia-életvitel szakos tanár

Benkovics Éva fejlesztő pedagógus

Bogdánné Kristály Mónika magyar-történelem szakos tanár

Borvendégh Áhim testnevelő tanár

Csákó Józsefné matematika szakos tanár

Deli Andrásné matematika-testnevelés szakos tanár

Gál Erzsébet történelem szakos tanár

Harcsárné Rozgonyi Enikő matematika-fizika szakos tanár

Ipacs Gábor földrajz, biológia, informatika szakos tanár

Jedlicané Borsos Magdolna matematika-angol szakos tanár, igazgatóhelyettes

Kármán Éva angol-olasz szakos tanár

Kaszáné Szekeres Erika történelem-rajz szakos tanár

Kocsis Piroska magyar szakos tanár

Kulcsár-Darula Éva angol szakos tanár

Maglai Andrea magyar-történelem szakos tanár

Meggyes Péter testnevelő tanár

Mile Jánosné matematika-technika szakos tanár

Nagyné Szöllösi Márta angol szakos tanár, táncpedagógus

Pehrné Bencze Edit matematika tanító

Péter Ágnes angol szakos tanár

Szalárdy Attila ének, magyar

Szép László informatika

Szlobodnyikné Sas Ilona biológia, földrajz, informatika

Tallérné Szabó Krisztina angol, német, magyar

Varga Attiláné tanulószoba

Vásárhelyi Mónika angol szakos tanár