Külsős munkatársak

   
Dr. Fekete Olga iskolaorvos
Bodonyi-Viczián Nóra iskolavédőnő (felső tagozat)
Kovácsné Kisbabér Ildikó iskolavédőnő (alsó tagozat)
Pózmán Ibolya iskolavédőnő (alsó tagozat)
Meszlényi Zsuzsa szociálpedagógus, családgondozó
Futó Judit utazó gyógypedagógus (logopédus)
  utazó gyógypedagógus
Juhász Ádám iskolarendőr
  logopédus (szakszolgálati)
Philip Rita gyógytestnevelő szakszolgálati)