Szülői elismerések

Iskolánk nevelőtestülete nagy gondot fordít arra, hogy elismerje az iskolánknaknyújtott szülői segítségeket. Az elismeréseknek több formája van.
  • Köszönő oklevél minden tanév végén, osztálykeretben, az osztálynak sokat segítő szülők elismerésére
  • Elismerő oklevél iskolai szintű segítségnyújtásért az iskolai közösség előtt, tanév végén, a tanévzáró ünnepélyen
  • Iskolánk 30 évéről készült DVD átadása a ballagáson, a nyolc év alatt segítő szülők elismerésére
  • Kőrösi Csoma Sándor Emlékplakett átadása a ballagási ünnepélyen a leköszönő SZMK elnöknek
  • A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskoláért emlékérem adományozása nyolc éves folyamatos támogatásért