Összetartozunk

15 év barátságáról szól a 2006-ban kiadott rövid vsszaemlékező könyvecske. 1990. április 17-én találkozott először a székelykeresztúri Petőfi Sándor Általános Iskola diák- és pedagógus küldöttsége a kőrösis tanulókkal és tanárokkal. Bátor vállalkozás volt ez erdélyi testvéreink részéről - még alig csöndesedett a decemberi forradalom tüze, szinte napokkal korábban verte le a román hadsereg a marosvásárhelyi magyarokat a fekete márciusként történelembe vonult tragikus események kapcsán. Ekkor, 1990. április 16-án kelt útra közel negyven gyermek és felnőtt, néptáncosok és  tornászok, hogy vonattal megérkezzenek anyaországukba. Korszakalkotó cselekedet volt, mely új érát nyitoptt iskolánk történetében is. Balázs Béla akkori igazgató és Bán Árpád akkori aligazgató vezették a küldöttséget, hogy egy ifjúkori barátságból (Kollár Albin - címzetes igazgató - és Bán Árpád) két iskola barátsága szövődjön és mélyüljön tovább. Az évfordulóra film készült, melyben a testvériskolai kapcsolatokat meghatározó kollégák elbeszélései is hallhatók. (Dobay Márta - Gulyás Péter: "Emlékképek az elmúlt 15 évből") Az "Összetartozunk" kötet írásai visszaemlékezések tanárok, diákok tollából. A végén pontos krónikát nyújt át a szerkesztő a 15 év személyes találkozásairól.
 
2016 őszén, a "Testvériskolai napok"-ra jelent meg az 
Összetartozunk második kötete, mely már 25 év barátságát fűzte egybe.