Iskola himnusz - Kőrösi Himnusz

Zenéje letölthető itt

 
    A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola névadójának folyamatosan ápolt kultusza a Kőrösi himnuszban érte el tetőfokát. Az erdélyi származású és lelkületű költő, Áprily Lajos gyönyörűséges verse provokálta az ötletet. Persze a megvalósuláshoz jó néhány feltételnek teljesülnie kellett. Feltétlenül szükség volt például egy ihletett, hozzánk kötődő zeneszerzőre. A csoda megtörtént. A tehetséges fiatal művész kolléganőnk, Csörsz Sándorné iskolánkban sokat idéző, régi ismerőse Erőss Csaba volt. Csodálatos dallamot komponált Áprily Lajos: A zarándok című versének három versszakára. Gyönyörű szavakkal, szívet-lelket megindító jelenetekkel, szenvedélyesen lírai dallammal megfestett zenei képet hozott létre. A Kőrösi himnusz éneklése iskolai rendezvényeinken a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola közösségéhez tartozásnak lélekemelő, katartikus élménye.
(Forrás: Harangozó Katalin: Elődök ajándéka az utódoknak)
 

Áprily Lajos

A ZARÁNDOK

(Kőrösi Csoma Sándor emlékének)

1.

Én láttam őt a városvég felett

indulni könnyű bottal, egymagában.

Ott ültem fenn az erdőszéli domb

galagonyavirágos oldalában.

A templomcsillag búcsúztatta még,

aztán a fényben nőtt a tér naponta.

Tekintetem büszkén utána nyúlt,

amerre őt a fajta vágya vonta.

Néztem, komor hegyeknek hogy feszül,

s hervadt pusztákról hogy lép át a hóba.

Nyugati ködben messze elmaradt

a nagy lázakba zsibbadt Európa.

S még mindig ment és óriásira nőtt:

égő zarándok, vakmerő apostol.

Míg elnyelte a magasság s a csend:

Himalája, a roppant kőkolostor.

2.

Én láttam őt, amikor útra ment,

s láttam a dardzsilingi szalmaágyon.

Nagy, látomásos szemmel hogy futott

hazafelé az irtó pusztaságban.

Zengő szelekben, vad vizek felett

lihegve lábalt mindig új oromra.

Számum ragadta: forró szomjúság,

míg rálelt városára. Városomra.

Tűzzel kivert száján a régi szó,

a visszahívó föld zenéje égett.

Ó, idegenül hallgatók hogyan

érthették volna ezt a lázbeszédet?

Késő dicsőség szent révületét,

s a mámortalan, tompa szót: Hiába...

Az óriást, aki lobogva hullt

a felséges magyar tragédiába.