Pedagógiai Program 2020.

2020-ban az új Nemzeti Alaptanterv hatályba lépésekor nevelőtestületünk módosította korábbi pedagógiai programját. Ez a módosítás felmenő rendszerben kerül beveztésre - elsőként a 2020/2021-es tanévben az 1. és az 5. évfolyamokon. A módosítással bekerült iskolánk képzési profiljába a korábbi sportiskolai képzés mellé a Sakkpalota, valamint az emelt szintű idegen nyelvi képzés. 

Nevelési tervből megismerhetik nevelési eképzeléseinket és gyakorlatunkat. Talán ez mutatja leginkább a külső szemlélő számára egy iskola jellegét. 

Helyi tantervből leginkább tantárgyi rendszerünkről tájékozódhatnak, megismerhetik óratervünket, tanórán kívüli tevékenységeinket, stb. 

Pedagógiai Program 2014.

Iskolánk új pedagógiai programját 2012-ben fogadta el a nevelőtestület, bevezetésére felmenő szendszerben a 2013-2014-es tanévtől került sor, majd módosítása 2014-ben történt meg a törvényi változások és előírások szerint - melynek bevezetése a 2014-2015-ös tanévtől kezdődött, szintén felmenő rendszerben. A 2020/2021-es tanévtől kifutó rendszerben alkalmazzuk - már csupán a 6-8. évfolyamokon.

A Nevelési tervből megismerhetik nevelési eképzeléseinket és gyakorlatunkat. Talán ez mutatja leginkább a külső szemlélő számára egy iskola jellegét. 

A Helyi tantervből leginkább tantárgyi rendszerünkről tájékozódhatnak, megismerhetik óratervünket, tanórán kívüli tevékenységeinket, stb. 

 
2014=a 2014-ben a 7/2014. (I.17.) Korm. rendelet alapján felülvizsgált és módosított, 2014. szeptember 1-től érvényes pedagógiai program és helyi tanterv.