Iskolai érmeseink

Iskolai érem odaítélése:
Iskolánk nevelőtestülete, a kiemelkedő tevékenységek jutalmazására iskolai érmeket alapított:
  • „Az iskola jó tanulója, jó sportolója” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki példamutató magatartása, szorgalma, kiváló tanulmányi eredménye mellett kimagasló sporteredményekkel is rendelkezik.
  • „Szép, tiszta környezetért” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, akinek a közösségért, az iskola környezetének ápolásáért végzett segítő munkája, környezettudatos magatartása példaként állítható a tanulók közössége elé.
  • „A névadó emlékének ápolásáért” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki a „Kőrösi Baráti Kör” tagjaként mindent megtett iskolánk névadójának, Kőrösi Csoma Sándornak megismeréséért, a tanulók közösségével való megismertetéséért. Magatartásával példaként állítható a tanulók közössége elé.
  • „A nevelőtestület kitüntetettje” érmet kaphatja az a 8. osztályos tanuló, aki példamutató magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményével, versenyeken nyújtott teljesítményével, kimagasló közösségi munkájával példaként állítható a tanulók közössége elé.
  • „Az alsó tagozat legkiválóbb diákja” érmet kaphatja az a 4. osztályos tanuló, aki példamutató magatartásával, szorgalmával, kiváló tanulmányi eredményével, versenyeken nyújtott teljesítményével, kimagasló közösségi munkájával példaként állítható a tanulók közössége elé.
  • „Kiváló sportoló” érmet kaphatja minden tanév végén évfolyamonként az az egy-egy sportiskolás, aki a tanév során kiemelkedő országos vagy nemzetközi sporteredményeket ért el. Kitartása, hozzáállása alapján példaként állítható osztálytársai és az iskola diákjai elé.

A kitüntető érmek odaítélésére javaslatot tehet a nevelőtestület bármely tagja, a diákönkormányzat közössége, vezetősége, ill. az iskolavezetés. Odaítéléséről a tantestület dönt. A kitüntető érem átadására a tanulói, nevelői és szülői közösség előtt kerül sor.