Közeleg az írásbeli felvételi jelentkezési lapok benyújtásának határideje

2014.11.24 06:57

Tisztelt Szülők!

2014. december 9-ig kell beérkeznie azokba a középiskolákba az írásbeli felvételi vizsgára történő jelentkezési lapoknak, amelyek tartanak írásbeli felvételi vizsgát. A nyolcadikosok esetében a jelentkezési lapokat az általános iskola küldi el, listázva, kísérő levéllel, a jogszabályban meghatározottak szerint. A vizsgát célszerű abban a középiskolában megírni (az t az iskolát megjelölni az írásbelire történő jelentkezési lapon), ahova a tanuló a jelentkezési lapját be kívánja nyújtani a későbbiek folyamán.

Az írásbelire történő jelentkezési lap nyomtatványt a pályaválasztási felelős az osztályfőnökökön keresztül eljuttatta a családokhoz. Kérjük, hogy a megadott határidőre, pontosan kitöltve, aláírva juttassák vissza Szlobodnyikné Sas Ilona pályaválasztási felelősnek!

Ezúton tájékoztatjuik a nyolcosztályos gimnáziumi képzésre jelentkezők szüleit, hogy egy október végi jogszabály változás lehetővé teszi, hogy az iskola intézze a felvételi eljárással kapcsolatos adminisztrációt  tehát az írásbelire történő jelentkezést, majd a jelentkezési lapok és adatlapok kitöltését abban az esetben, ha ezt a szülő kérvényezi. Amennyiben nem, úgy a szülőknek kell minden, a középfokú beiskolázással kapcsolatos nyomtatványt beszerezniük és eljuttatniuk a megjelölt középiskolá(k)ba. 

Az írásbelire történő jelentkezési lapot letölthetik innen.

Részletes, szakszerű és folyamatos tájékoztatást kaphatnak a következő honlapon: www.felvizsga.hu